12.5 C
Berne
mardi 21/05/2024

Gjatë muajit tetor, në Zvicër janë dorëzuar 3208 kërkesa për azil, një rritje prej 527 krahasuar me muajin e kaluar

Bern, 20 nentor -Gjatë muajit tetor 2022, në Zvicër janë dorëzuar 3208 kërkesa për azil, një rritje prej 527 krahasuar me muajin e kaluar (+ 19,7%) dhe 1,707 krahasuar me tetorin 2021. Vendet kryesore të origjinës ishin Afganistani dhe Turqia. Përveç kësaj, 2,360 personave që u larguan nga Ukraina iu dha statusi i mbrojtjes S gjatë muajit në shqyrtim, njfton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch

Vendet kryesore të origjinës së personave që aplikuan për azil në Zvicër në tetor ishin Afganistani me 1154 aplikime (330 më shumë se në shtator), Turqia (644 aplikime; +100), Burundi (315 aplikime; + 179), Algjeria (160 kërkesa) ; + 19) dhe Eritrea (151 kërkesa; + 2).

Nga 3,208 kërkesa për azil të paraqitura në tetor, 2,839 ishin aplikime parësore (shtator 2022: 2,273), pra kërkesa të dorëzuara në mënyrë të pavarur nga personat e tjerë që kishin aplikuar tashmë për mbrojtje. Personat që paraqitën një aplikim të tillë në tetor 2022 ishin kryesisht nga Afganistani (1119, +342), Turqia (552, +79), Burundi (315, +180), Algjeria (157, +18) dhe Siria (79, – 38). Kërkesat dytësore, nga ana e tyre, pasojnë kërkesat për azil të regjistruara tashmë (p.sh. lindje, bashkime familjare ose kërkesa të shumëfishta).
Rritja e numrit të çështjeve të pazgjidhura

Sekretariati Shtetëror për Migracionin likuidoi 1,675 kërkesa për azil në tetor 2022. Midis tyre, 522 rezultuan në një vendim për të mos hyrë në këtë çështje (përfshirë 434 në bazë të marrëveshjes së Dublinit), 464 në dhënien e azilit dhe 384 pranim të përkohshëm në shkallës së parë. Numri i lëndëve të pazgjidhura në shkallën e parë është 9464, që është 1560 më shumë se një muaj më parë.

Gjatë muajit në shqyrtim, 1,525 persona u larguan nga Zvicra nën mbikëqyrjen e autoriteteve ose u kthyen në vendin e tyre të origjinës ose në një vend të tretë. Zvicra ka kërkuar nga shtetet e tjera të Dublinit që të kujdesen për 795 aplikantë. Në të njëjtën kohë, 134 persona u transferuan në shtetin e Dublinit përgjegjës për shqyrtimin e kërkesës së tyre për azil. Zvicra, nga ana e saj, mori 338 kërkesa për kujdes nga shtetet e tjera të Dublinit dhe 21 persona u transferuan në territorin e saj.

Pritja e refugjatëve veçanërisht të cenueshëm

Në tetor, 145 persona arritën në Zvicër si pjesë e një programi zhvendosjeje. Këshilli Federal vendos për këto programe çdo dy vjet. Për vitet 2022 dhe 2023, është vendosur që Zvicra të mirëpresë deri në 1600 refugjatë që gjenden në një situatë të pasigurt në vendin e pritjes së parë. Kësaj do t’i shtohet një kontigjent prej 220 refugjatësh që nuk mund të priten në kuadër të programit 2020/2021 për shkak të vonesave për shkak të pandemisë.
Ukraina: statusi i mbrojtjes S (procedurë speciale)

Më 12 mars 2022, Këshilli Federal aktivizoi statusin e mbrojtjes S për herë të parë, në mënyrë që Zvicra të pranojë njerëz nga Ukraina që kanë nevojë për mbrojtje.

Në tetor, 2757 persona aplikuan për statusin e mbrojtjes S në një qendër federale për azilkërkuesit. Ky status iu dha 2360 personave dhe u refuzua 110 të tjerëve që nuk plotësonin kriteret.

Që nga aktivizimi i statusit të mbrojtjes S, ai ka përfunduar për 5212 persona dhe përfundimi i statusit po shqyrtohet në 1373 raste. Në fund të tetorit, 60,601 persona kishin statusin S.

Derniers articles