13 C
Berne
dimanche 23/06/2024

Po sikur Kosova të ndërtohej sipas sistemit politik zviceran?

Nga Ana ROCH

Zvicra, një model i qeverisjes federale dhe demokracisë direkte, përfaqëson përsosmërinë në menaxhimin politik të një vendi të karakterizuar nga diversiteti gjeografik, kulturor dhe gjuhësor. Ky sistem i provuar bazohet në tre nivele të pushtetit: Konfederata, kantonet dhe komunat, secila prej të cilave luan një rol thelbësor në vendimmarrjen shtetërore.

Vetë thelbi i federalizmit zviceran përkthehet në bashkëpunim ndërmjet këtyre niveleve të ndryshme të qeverisjes, me një ndarje të qartë të përgjegjësive. Shtatë këshilltarët federalë, të zgjedhur për të përfaqësuar vendin në tërësi, punojnë ngushtë me 26 qeveritë kantonale dhe 2172 këshillat bashkiakë për të siguruar një qasje koherente dhe të balancuar në të gjitha vendimet politike.

Për më tepër, sistemi politik zviceran karakterizohet nga sistemi i ashtuquajtur « proporcional ». Do të thotë, përfaqësusesit politikë të popullit vinë nga partitë të ndryshme sipas përqindjes të votave që i kanë marrë nga populli në zgjedhje dhe bashkëpunojnë për interesin e përgjithshëm.

Këshilli federal (qeveria e shtetit) udhëheq kolektivisht sipas « formulës magjike ». Me fjalë tjera, çdo projekt i Këshillit federal duhet të arrijë një shumicë prej së paku katër këshilltarëve federale për tu konkretizuar.

Një aspekt thelbësor i qeverisjes zvicerane është parimi i demokracisë direkte, i cili lejon çdo qytetar të marrë pjesë aktive në vendimet politike. Ky nivel i gjerë pjesëmarrjeje siguron një zë për çdo individ, pavarësisht nga vendndodhja gjeografike apo prejardhja kulturore. Kjo ka krijuar një shoqëri ku marrja parasysh e mendimeve dhe nevojave të secilit është prioritet.

Politika zvicerane dallohet edhe nga gatishmëria për të gjetur kompromise, duke favorizuar kështu të mirën e përbashkët dhe jo interesat individuale. Politikanët kryejnë detyrat e tyre si milici, duke përforcuar kështu angazhimin e tyre ndaj vendit dhe popullit, në vend që të kërkojnë t’u shërbejnë interesave personale. Ky përkushtim ndaj kombit dhe qytetarëve të tij është një element themelor i identitetit zviceran.

Për më tepër, Zvicra përqafon me respekt diversitetin e saj si një komb që përbëhet nga katër rajone dhe katër gjuhë kombëtare. Kjo bashkëjetesë harmonike dëshmon për aftësinë e Zvicrës për të kapërcyer barrierat gjuhësore dhe kulturore për të krijuar një shoqëri të bashkuar dhe mbështetëse.

Motoja kombëtare « një për të gjithë, të gjithë për një » përmbledh në mënyrë të përkryer frymën e unitetit dhe bashkëpunimit që karakterizon Zvicrën. Ky parim, i kombinuar me menaxhimin politik shembullor, ka frymëzuar shumë vende në mbarë botën.

Imagjinoni për një moment sikur Kosova të kishte adoptuar sistemin politik zviceran. Vendi mund të kishte përfituar nga qeverisja e bazuar në pjesëmarrjen e qytetarëve, bashkëpunimin midis rajoneve të tij dhe një kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të balancuara. Një qasje e tillë mund të kishte ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të vazhdueshme të vendit dhe afrimin e qytetarëve të tij, edhe përballë sfidave më komplekse.

Zvicra, një vend i admiruar për stabilitetin e saj politik dhe prosperitetin ekonomik, vazhdon të shërbejë si shembull për shtetet që kërkojnë qeverisje efektive dhe të qëndrueshme. Suksesi i tij bazohet në aftësinë e tij për të bashkuar forcat e gjalla të kombit në një vizion të përbashkët, ku interesat e popullit të kenë përparësi ndaj çdo konsiderate tjetër.

Shkurtimisht, Zvicra mishëron një model politik bindës dhe shembullor që meriton të studiohet dhe të ndiqet nga kombe të tjera që aspirojnë një qeverisje solide, duke respektuar diversitetin dhe të fokusuar në mirëqenien e të gjithë qytetarëv

Derniers articles