24.5 C
Berne
mercredi 17/07/2024

ILO per Kosovën: Mundësi të kufizuara pune, veçanërisht për të rinjtë. Atyre i impohet eksodi. Papunesia e te rinjeve shkon ne 50%?!

Gjeneve, 13 prill -Pas një tkurrjeje prej 5.3% të PBB-së në vite 2020 të shkaktuar nga pandemia Covid-19, ekonomia u rikuperua shpejt në vitin 2021 me një rritje të vlerësuar prej 7.7%. Të dhëna të forta mbi ndikimin e pandemisë në tregun e punës nuk janë të disponueshme, njofton gazeta zvicerane Le Canton27.ch

Per 20 vjet Kosova 20% te papune + 20 % nga koha e Milloshevicit taman perputhen me shifren e ILO ne Gjeneve: 40 % te papune!

ILO pret që pandemia t’i ketë bërë edhe më urgjente sfidat e tregut të punës të Kosovës para pandemisë. Këto sfida janë normat e larta të papunësisë (26 për qind në TM4 2021), veçanërisht për gratë dhe të rinjtë (papunësia e të rinjve pothuajse në 50% në 2020), nivelet e larta të pasivitetit (mbi 60% në 2020) dhe punësimi informal (përllogaritjet variojnë ndërmjet 20 dhe 30%). Vazhdo te lexosh

* * *

About the ILO in Kosovo¹: Limited job opportunities, especially for youth

After a 5.3% contraction of GDP in 2020 caused by the Covid-19 pandemic the economy recovered quickly in 2021 with an estimated growth of 7.7%. Solid data on the labour market impact of the pandemic are not available. The ILO expects that the pandemic has made the labour market challenges of Kosovo from before the pandemic even more urgent. These challenges are high rates of unemployment (26 per cent in Q4 2021), particularly for women and youth (youth unemployment almost at 50% in 2020), elevated rates of inactivity (above 60% in 2020), and informal employment (estimates range between 20 and 30%). Continue reading

Derniers articles