12.5 C
Berne
mardi 21/05/2024

OKB për Statusin e Grave: Zvicra kujton rëndësinë e teknologjisë dixhitale për barazinë

Bernë, 7 mars -Nju Jork fillon sesioni i 67-të i Komisionit të Kombeve të Bashkuara për Statusin e Grave (CSW). Kjo do t’i kushtohet inovacionit dhe progresit teknologjik, dhe më konkretisht arsimit në epokën dixhitale. Zvicra do të kujtojë rëndësinë e nismave që synojnë promovimin e aksesit të grave dhe vajzave në teknologji dhe inovacion, dhe mbrojtjen e tyre kundër dhunës kibernetike. Presidenti zviceran Alain Berset do të udhëheqë delegacionin zviceran dhe do t’i drejtohet QPS-së më 6 mars. Të nesërmen, ai do të mbajë një fjalim para Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi temën e grave, paqes dhe sigurisë, njfton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch

Teknologjitë dixhitale janë sinonim i mundësive në promovimin e barazisë gjinore. Ato përfaqësojnë gjithashtu një rrezik, atë të diskriminimit të një pjese të tërë të popullsisë, ose sepse ajo nuk ka akses në aplikacionet dixhitale, ose sepse vuan nga diskriminimi i natyrshëm në hapësirën dixhitale (për shembull dhuna kibernetike ose algoritme diskriminuese). Sesioni i QPS-së i vitit 2023, që do të mbahet më 6-17 mars në Nju Jork, do t’i kushtohet shfrytëzimit të avancimit teknologjik për të arritur qëllimet e barazisë dhe avancimin e të drejtave të grave.

Akses në teknologji dhe inovacion, mbrojtje kundër dhunës në internet
Një nga temat qendrore është ajo e aksesit të grave dhe vajzave në trajnime dhe karriera në fushën MINT (matematikë, shkenca kompjuterike, shkenca natyrore dhe teknologji). Gratë aktualisht janë dukshëm të nënpërfaqësuara atje, edhe në vendin tonë. Megjithatë, për të arritur barazinë gjinore, është gjithashtu e nevojshme të rritet pjesa e grave në jetën publike në përgjithësi, dhe në fushën e inovacionit teknik në veçanti. Është gjithashtu një çështje për të luftuar në mënyrë aktive efektet e padëshiruara të revolucionit dixhital. Në këtë drejtim, ne e dimë se në Zvicër gratë përbëjnë shumicën e rasteve të dhunës kibernetike, madje 90% të dhunës seksuale në internet. Pavarësisht nga rajoni i botës, sulmet kanë për qëllim veçanërisht gratë, qoftë në botën e gazetarisë, mbrojtjen e të drejtave të njeriut apo edhe në qarqet politike. Prandaj është thelbësore të parandalohet dhe të luftohet më mirë dhuna me bazë gjinore në internet.

Fjalimi para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi temën e grave, paqes dhe sigurisë
Më 7 mars, presidenti zviceran Alain Berset do të mbajë një fjalim në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në të cilin Zvicra është anëtare jo e përhershme në 2023 dhe 2024. Gjatë seancës kushtuar grave, paqes dhe sigurisë, Presidenti i Konfederatës Zvicerane do të diskutojë rëndësinë e përfshirjes së grave në proceset e vendimmarrjes politike dhe në proceset e paqes. Axhenda e Grave, Paqes dhe Sigurisë, e cila përfshin dhjetë rezoluta të Këshillit të Sigurimit, njeh dhe përforcon rolin e grave në të gjitha përpjekjet për të siguruar paqe të qëndrueshme dhe bën thirrje për mbrojtjen e të drejtave të grave. Zbatimi i agjendës duhet të forcohet më tej në nivel global. Nga ana e saj, Zvicra po zbaton gjithashtu angazhimet e përcaktuara në Planin e saj të katërt Kombëtar të Veprimit.

Angazhimi i Zvicrës në qendër të strategjisë së barazisë së Konfederatës
Si në politikën e saj të brendshme ashtu edhe në atë të jashtme, Zvicra është e përkushtuar ndaj të drejtave të grave dhe barazisë midis grave dhe burrave, duke përfshirë edhe fushën dixhitale. Këtë vit, ajo po kryeson negociatat për një kuadër rregullator të Këshillit të Evropës për inteligjencën artificiale. Në bashkëpunim me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), Zvicra është gjithashtu e përkushtuar për sigurinë e gazetareve femra. Së fundi, në kuadër të bashkëpunimit për zhvillim, ajo mbështet shumë projekte që synojnë promovimin e aftësive dixhitale dhe rritjen e aksesit të grave në inovacionet dhe instrumentet financiare dixhitale.

Me strategjinë e Barazisë 2030, të cilën Këshilli Federal e miratoi në vitin 2021, Zvicra ka miratuar një strategji kombëtare gjithëpërfshirëse për barazinë midis grave dhe burrave, e cila përfshin në veçanti zhvillimin e mjeteve dixhitale për analizën e pagave të barabarta (Logib).

Zvicra dhe QPS
E bashkangjitur në Këshillin Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuara (ECOSOC), QPS-ja është organi i vetëm i Kombeve të Bashkuara i dedikuar ekskluzivisht çështjeve të barazisë gjinore dhe fuqizimit të grave dhe vajzave. Zvicra është një nga 45 shtetet anëtare të saj për periudhën 2021-2024.

Derniers articles