12.5 C
Berne
mardi 21/05/2024

Me Zvicrën, si nje vend i deshmuar demokratik dhe tolerant, KS i OKB-së më efikas

Gjenvë, 1 shtator -Forcimi i efikasitetit të Këshillit të Sigurimit të OKB-së. Ky është një nga katër prioritetet e Zvicrës si anëtare e Këshillit për 2023-2024. Për të gjashtën herë radhazi u takuan anëtarët jo të përhershëm aktualë dhe të sapozgjedhur. Këtë vit shkëmbimet u bënë në Zvicër. Transferimi i njohurive, rrjetëzimi dhe vazhdimësia e punës së Këshillit ishin në qendër të diskutimeve. Objektivi është promovimi i efikasitetit, transparencës dhe efektivitetit të Këshillit të Sigurimit, njofton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch, duke ju referuar burimeve te DFAE në Bernë

 

Si po bëhet më efikas Këshilli i Sigurimit i OKB-së në Zvicër

Bota po përballet me një numër në rritje krizash dhe konfliktesh. Kjo kërkon që Këshilli i Sigurimit i OKB-së të veprojë më shpejt dhe në mënyrë më efektive. I vetëdijshëm për këtë sfidë, Këshilli Federal e ka përcaktuar “Përforcimin e efikasitetit” si një nga katër prioritetet tematike për pjesëmarrjen e Zvicrës në Këshill për vitet 2023-2024. Duke pasur parasysh këtë, Zvicra merr përsipër në veçanti të forcojë lidhjet ndërmjet punës së selisë së OKB-së në Gjenevë dhe të përmirësojë proceset e punës dhe kapacitetin për veprim të Këshillit të Sigurimit. Është në këtë kontekst që, me iniciativën e Zvicrës, dhjetë anëtarët aktualë jo të përhershëm (E10) të Këshillit si dhe pesë anëtarët e sapozgjedhur për vitet 2024-2025 u takuan midis 27 dhe 29 gushtit në Gjenevë dhe në Glion afër Montreux.

Përbërja e Këshillit të Sigurimit të OKB-së

Këshilli i Sigurimit i OKB-së përbëhet nga pesë anëtarë të përhershëm, përkatësisht Kina, Franca, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, dhe dhjetë anëtarë jo të përhershëm, të zgjedhur për dy vjet nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së.

Në vitin 2022, Malta, Japonia, Ekuadori dhe Mozambiku u zgjodhën, së bashku me Zvicrën, si anëtarë jo të përhershëm për periudhën 2023-2024.

Nga janari 2024, Algjeria, Guajana, Koreja e Jugut, Sierra Leone dhe Sllovenia do t’i bashkohen, duke zëvendësuar Shqipërinë, Brazilin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Gana dhe Gabon.

E10-të janë thelbësore për të siguruar aftësinë e Këshillit të Sigurimit për të vepruar dhe për Këshillin për të përmbushur mandatin e tij për të ruajtur paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Në të vërtetë, votat e E10 janë gjithashtu të nevojshme për të marrë një vendim, një rezolutë që kërkon nëntë vota të favorshme. Dialogu vjetor u zhvillua për të gjashtën herë radhazi.

Këtë vit e priti Zvicra. Ky shkëmbim është një mundësi për të zhvilluar marrëdhënie dhe për të diskutuar sfidat e përbashkëta për Këshillin e Sigurimit dhe zgjidhjet e tyre. Kjo gjithashtu promovon kujtesën institucionale të E10-ve dhe rrjedhimisht vazhdimësinë e punës së Bordit. Për më tepër, ai forcon aftësinë e anëtarëve të zgjedhur për të ndikuar në agjendën e Këshillit, metodat e punës dhe proceset e vendimmarrjes. Në fund të fundit, kjo i sjell dobi Këshillit të Sigurimit, OKB-së dhe multilateralizmit. Në të vërtetë, një Këshill i Sigurimit efektiv dhe i përgjegjshëm është më i rëndësishëm se kurrë në kontekstin e konflikteve dhe krizave të panumërta në mbarë botën.

Mundësitë, sfidat dhe bashkëpunimi në qendër të dialogut

Në sesione të ndryshme, pjesëmarrësit diskutuan për aspektet qendrore për vazhdimin e punës së Këshillit të Sigurimit. Në veçanti, ata shqyrtuan praktikat e provuara të bashkëpunimit, sfidat, mundësitë dhe temat me të cilat përballet E10 dhe, mbi të gjitha, se si Këshilli i Sigurimit mund t’i japë fund më mirë konflikteve dhe të parandalojë. Një nga seancat e dialogut iu kushtua Axhendës së Re për Paqen, e prezantuar në korrik nga Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së António Guterres. Ishte një mundësi për të diskutuar diplomacinë shkencore, çarmatimin, të drejtat e njeriut dhe çështjet humanitare me ekspertë nga Gjeneva ndërkombëtare.

Nga reagimet rezulton se takimi u vlerësua nga të pranishmit. « Kjo ngjarje ishte një mundësi e shkëlqyer për të shkëmbyer informacione me anëtarë jo të përhershëm dhe për të forcuar marrëdhëniet personale, » tha një pjesëmarrës. Një tjetër shtoi: « Unë jam vërtet i frymëzuar nga idetë e shumta për të forcuar kohezionin e E10s ».

Anëtarët aktualë dhe të ardhshëm jo të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së kanë thelluar bashkëpunimin e tyre në Zvicër për ta bërë punën e Këshillit më efikase

Derniers articles