26.2 C
Berne
jeudi 18/07/2024

Berna e shtrëngon rripin për shtetasit e vendeve të treta, duke reduktuar ndihmën sociale (HG) financiare

Bernë, 31 janar -Këshilli Federal dëshiron të inkurajojë njerëzit jashtë BE-së për të integruar tregun e punës duke reduktuar ndihmën financiare që ata marrin me 20%. Shtetasit e vendeve të treta (Kosova, Shqiperia, Maqedonia Veriore, Mali i Zi, Serbia…dmth gjitha ato vende jo anetare te BE-së) do të marrin ndihmë sociale të reduktuar për tre vitet e para. Dhe do të rishikohen kushtet për dhënien e lejes, njofton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch duke ju refereuar ATS 

Kufizime të tilla do të krijojnë një nxitje për të hyrë në tregun e punës, beson qeveria. Ato gjithashtu do t’u mundësojnë kantoneve dhe komunave të frenojnë rritjen e shpenzimeve të ndihmës sociale. Këto u rritën me afro 900 milionë franga midis 2010 dhe 2019, për të arritur në 2.8 miliardë franga.

Inkurajoni integrimin…Këshilli Federal hapi të mërkurën konsultimin për një projekt për këtë qëllim

Në mënyrë të detajuar, mbajtësit e një leje qëndrimi afatshkurtër do të duhet të marrin ndihmë përgjithësisht 20% më të ulët se ajo e banorëve zviceranë. Megjithatë, shuma e mbështetjes nuk është fikse. Ajo mbetet në kompetencën e kantoneve. Rregulli do të zbatohet edhe për anëtarët e familjes së një shtetasi zviceran. Por jo për refugjatët e njohur.

Shtetasit e vendeve të treta janë dukshëm më të ekspozuar ndaj rrezikut të varësisë nga ndihma sociale sesa zviceranët apo shtetasit e BE-së apo EFTA-s, justifikon qeveria. Ata janë 8,8% për ta përdorur atë, kundrejt vetëm 2,3% të zviceranëve dhe 2,8% të personave që kanë hyrë nën lirinë e lëvizjes. Dhe personat që kanë ardhur në bazë të bashkimit familjar kanë më shumë gjasa të aplikojnë për ndihmë sociale.

UFS skeptike

Gjatë ekzaminimit të licencës do të shtohet edhe një kriter i ri integrimi. Personi në fjalë duhet të inkurajojë dhe mbështesë integrimin e anëtarëve të familjes së tij. Përveç kësaj, një leje qëndrimi mund të jepet në rast punësimi ose trajnimi. Të dy kriteret janë të barabarta. Periudha e konsultimit zgjat deri më 3 maj 2022.

Në një deklaratë, platforma e pavarur për ligjin e ndihmës sociale (UFS) kritikon propozimet e Këshillit Federal. Tashmë sot, përfitimet e asistencës sociale në Zvicër janë aq të ulëta sa nuk përmbushin më mandatin kushtetues në disa aspekte.

Trajtimi i pabarabartë është problematik edhe për shkak se masa e përfitimit të ndihmës sociale bazohet në koston e jetesës, denoncon UFS. Dhe këto nuk varen nga pasaporta. Plani i Këshillit Federal do të nënkuptonte që një grup i tërë njerëzish do të kishin më pak për të mbështetur veten sesa u nevojiten në të vërtetë.

Revokime të paprekura

Masat plotësojnë ato të vendosura nga Këshilli Federal në mesin e janarit 2020. Zyrës Federale të Statistikave do t’i duhet të analizojë rregullisht perceptimin e ndihmës sociale nga shtetasit e vendeve të treta në bazë të të dhënave të përputhura. Zgjatja e lejeve të qëndrimit për migrantët që sjellin kosto të konsiderueshme do të jetë subjekt i miratimit të Sekretariatit Shtetëror për Migracionin. Dhe do të bëhet një harmonizim i nocionit të kostove të ndihmës sociale ndërmjet kantoneve, njofton ATS, transmetojn gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch

Më pas u përmend një masë tjetër. Këshilli Federal ka vendosur përfundimisht të mos lehtësojë heqjen e lejeve të qëndrimit. Standardet aktuale janë të mjaftueshme, beson ai. Sipas ligjit në fuqi, autoritetet kantonale mund të revokojnë lejen e qëndrimit në rast të varësisë afatgjatë dhe në një masë të madhe nga ndihma sociale.

Derniers articles