19 C
Berne
lundi 22/07/2024

Prioritetet e Zvicrës për sesionin e sivjem, të 77-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së

Gjenevë, /UN, 13 shtator -Nga 19 deri më 21 shtator në Nju Jork, Presidenti i Konfederatës Ignazio Cassis do të përfaqësojë Zvicrën në hapjen e javës së nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, nojfton gazeta zvicerane Le Canton27.ch

Më 31 gusht 2022, Këshilli Federal mbajti shënim rezultatet e konsultimeve të Komiteteve të Politikës së Jashtme (CPE) në lidhje me prioritetet e Zvicrës për sesionin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Këto prioritete janë miratuar përfundimisht. Zvicra synon të fokusohet në menaxhimin e pasojave të konfliktit të armatosur në Ukrainë, si dhe në promovimin e ligjit ndërkombëtar, efektivitetin e OKB-së dhe zhvillimin e qëndrueshëm.

Katër prioritetet për Zvicrën në sesionin e 77-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, i cili do të zgjasë nga shtatori 2022 deri në shtator 2023, janë si më poshtë.

1. Menaxhimi i pasojave të konfliktit të armatosur në Ukrainë
Lufta në Ukrainë do të vazhdojë të pushtojë OKB-në për muajt e ardhshëm. Në këtë kontekst, Zvicra do të mobilizohet për të adresuar pasojat e luftës në nivel global, për shembull në lidhje me sigurinë ushqimore dhe energjitike ose riarmatimin ushtarak. Kombet e Bashkuara vazhdojnë të luajnë një rol jetik si një platformë për dialogun universal ku debatohen këto sfida globale. Nëpërmjet aktiviteteve të saj në terren, ajo mund të kontribuojë konkretisht në zbutjen e pasojave negative të luftës në të gjithë botën.

2. Promovimi i së drejtës ndërkombëtare
Lufta në Ukrainë nxjerr në pah edhe një herë rëndësinë e një rendi ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Prandaj edhe Zvicra punon në kuadër të OKB-së për të promovuar njohjen, respektimin dhe zbatimin e ligjit ndërkombëtar. Në këtë drejtim, ai mund të nënvizojë angazhimin e tij të gjatë për të drejtat e njeriut, në veçanti të drejtat e grave dhe pakicave, si dhe të drejtën ndërkombëtare humanitare. Zvicra këtë vit do të fokusohet edhe në çështje të reja, siç është zbatimi i së drejtës ndërkombëtare publike në hapësirën kibernetike.

3. Promovimi i një OKB-je efektive
Zgjidhja e shumë sfidave të sotme globale kërkon bashkëpunim ndërkombëtar. Prandaj, Zvicra mbron multilateralizmin efektiv. Ajo punon, ndër të tjera, për një OKB operacionale dhe efikase, dhe për përmirësimin e metodave të saj të punës, veçanërisht duke marrë pjesë aktive në diskutimet për reformën e së drejtës së vetos në Këshillin e Sigurimit. Për më tepër, ai mbështet punën e Sekretarit të Përgjithshëm për një « UN 2.0 », të pajisur me kapacitete të përforcuara veçanërisht në fushat e përdorimit të të dhënave dhe inovacionit.

4. Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm
Zbatimi i Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe 17 qëllimeve të saj mbetet një prioritet për Zvicrën. Kjo përfshin, ndër të tjera, ruajtjen dhe funksionimin e qëndrueshëm të një mjedisi të shëndetshëm si dhe mbrojtjen e klimës. Zvicra do të mobilizohet, për shembull, gjatë Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (COP27) të organizuar në nëntor 2022 si dhe gjatë përgatitjeve për Samitin e ardhshëm të Kombeve të Bashkuara për Sistemet Ushqimore. Uji është gjithashtu një prioritet. Kjo është arsyeja pse Zvicra do të marrë pjesë aktive në Konferencën e Rishikimit Afatmesëm për zbatimin e Dekadës Ndërkombëtare për Veprim me temën « Uji për Zhvillim të Qëndrueshëm 2018-2028 » në Mars 2023.

Përveç katër prioriteteve që i ka vendosur vetes, Zvicra do të vazhdojë të monitorojë të gjithë gamën e çështjeve të trajtuara në OKB në mënyrë që të garantojë mbrojtjen e interesave të saj atje. Ky angazhim është thelbësor pasi, pavarësisht nga pasojat e konfliktit në Ukrainë, problemet e tjera urgjente me të cilat përballet njerëzimi nuk duhet të anashkalohen. Fushat e mëposhtme, veçanërisht, kanë të bëjnë: paqja dhe siguria, çarmatimi, ndihma humanitare, dixhitalizimi, krimi kibernetik dhe reformat. Zvicra gjithashtu mbetet aktive në mbrojtjen e interesave të Gjenevës ndërkombëtare. Aktivitetet e Zvicrës bazohen në këtë aspekt në dokumentet përkatëse të politikës së jashtme (strategjitë, mesazhet dhe udhëzimet).

Java e hapjes u fokusua në arsim
Asambleja e Përgjithshme e 77-të e Kombeve të Bashkuara fillon zyrtarisht më 13 shtator 2022 dhe zgjat një vit. Java e nivelit të lartë të Asamblesë së re të Përgjithshme zhvillohet nga 19 deri më 23 shtator.

Gjatë javës së hapjes në Nju Jork, Presidenti i Konfederatës Ignazio Cassis do të marrë pjesë në ngjarje të ndryshme nga data 19 deri më 21 shtator dhe në këtë mënyrë do të përfitojë nga rasti për të zhvilluar bisedime dypalëshe me krerët e shumtë të shteteve dhe qeverive të pranishëm në vend. si dhe me ministrat e jashtëm. Kështu, të hënën, më 19 shtator, ai do të marrë pjesë në Samitin e OKB-së për transformimin e arsimit si dhe në sesionin “Vëmendje mbi Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm” kushtuar Agjendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm. Më 20 shtator, ai do të mbajë fjalimin zyrtar të Zvicrës gjatë debatit të përgjithshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në të njëjtën ditë, ai do të kryesojë, së bashku me Presidentin e Nigerit, një konferencë donatorësh në favor të Fondit Global të Angazhimit dhe Rezistencës së Komunitetit (GCERF). Me qendër në Gjenevë dhe bashkëthemeluar nga Zvicra, GCERF financon iniciativat me bazë komunitetin lokal në disa vende që synojnë ndërtimin e qëndrueshmërisë kundër ekstremizmit të dhunshëm.

Derniers articles