23.1 C
Berne
mercredi 17/07/2024

NATO i ben thirrje Rusisë që menjëherë t’i jep fund sulmmeve ushtarake dhe tërheqjen e të gjitha forcave te saj nga Ukraina

Bruksel/ NATO, 25 shkurt – NATO i ben thirrje Rusisë që menjëherë t’i jep fund sulmmeve ushtarake dhe tërheqjen e të gjitha forcave te saj nga Ukraina, njofton gazeta zvicerane Le Canton27.ch
NATO: We call on Russia to immediately cease its military assault, to withdraw all its forces from Ukraine and to turn back from the path of aggression it has chosen.
Deklaratë nga shefat e NATO-s të Shteteve dhe Qeverive në sulm të Rusisë në Ukrainë
Deklaratë nga Kryetarët e Shtetit dhe Qeverisë së NATO-s për Sulmin e Rusisë në Ukrainë
Ne kemi takuar sot për të diskutuar kërcënimin më të rëndë për sigurinë euroatlantike në dekada. Ne dënojmë në termat më të fuqishëm të mundshëm pushtimin e plotë të Ukrainës të Rusisë të Ukrainës, të aktivizuara nga Bjellorusia.
Ne i bëjmë thirrje Rusisë që menjëherë të pushojë sulmet e saj ushtarake, të tërheqë të gjitha forcat e saj nga Ukraina dhe të kthehet nga rruga e agresionit që ka zgjedhur. Kjo sulm i planifikuar gjatë në Ukrainë, një vend i pavarur, paqësor dhe demokratik, është brutal dhe tërësisht i paprovokuar dhe i pajustifikuar. Ne debëzojmë humbjen tragjike të jetës, vuajtjet e mëdha njerëzore dhe shkatërrimin e shkaktuar nga veprimet e Rusisë.
Paqja në kontinentin evropian është shkatërruar rrënjësisht. Bota do të mbajë Rusinë, si dhe Bjellorusinë, të përgjegjshme për veprimet e tyre. Ne u bëjmë thirrje të gjitha shteteve që ta dënojnë këtë sulm të pandërgjegjshëm pa rezerva. Askush nuk duhet të mashtrohet nga breshëri i qeverisë ruse të gënjeshtrave.
Rusia mban përgjegjësi të plotë për këtë konflikt. Ajo ka hedhur poshtë rrugën e diplomacisë dhe dialogut të ofruar në mënyrë të përsëritur për të NATO dhe aleatët. Ajo ka shkelur rrënjësisht të drejtën ndërkombëtare, duke përfshirë Kartën e OKB-së. Veprimet e Rusisë janë gjithashtu një refuzim flagrant i parimeve të mishëruara në aktin themelues të NATO-Rusisë: është Rusia që është larguar nga angazhimet e saj sipas aktit.
Vendimi i Presidentit Putin për të sulmuar Ukrainën është një gabim strategjik i tmerrshëm, për të cilin Rusia do të paguajë një çmim të rëndë, si ekonomikisht ashtu edhe politikisht, për vitet që vijnë. Sanksionet masive dhe të pashembullta tashmë janë imponuar në Rusi. NATO do të vazhdojë të koordinojë ngushtë me aktorët relevantë dhe organizatat e tjera ndërkombëtare duke përfshirë BE. Me ftesë të Sekretarit të Përgjithshëm, ne u bashkua sot nga Finlanda, Suedia dhe Bashkimi Evropian.
Angazhimi ynë ndaj nenit 5 të Traktatit të Uashingtonit është i veshur me hekur. Ne qëndrojmë të bashkuar për të mbrojtur dhe mbrojtur të gjithë aleatët. Liria gjithmonë do të fitojë shtypjen.
Statement by NATO Heads of State and Government on Russia’s attack on Ukraine
We have met today to discuss the gravest threat to Euro-Atlantic security in decades. We condemn in the strongest possible terms Russia’s full-scale invasion of Ukraine, enabled by Belarus. We call on Russia to immediately cease its military assault, to withdraw all its forces from Ukraine and to turn back from the path of aggression it has chosen. This long-planned attack on Ukraine, an independent, peaceful and democratic country, is brutal and wholly unprovoked and unjustified. We deplore the tragic loss of life, enormous human suffering and destruction caused by Russia’s actions.
Peace on the European continent has been fundamentally shattered. The world will hold Russia, as well as Belarus, accountable for their actions. We call on all states to condemn this unconscionable attack unreservedly. No one should be fooled by the Russian government’s barrage of lies.
Russia bears full responsibility for this conflict. It has rejected the path of diplomacy and dialogue repeatedly offered to it by NATO and Allies. It has fundamentally violated international law, including the UN Charter. Russia’s actions are also a flagrant rejection of the principles enshrined in the NATO-Russia Founding Act: it is Russia that has walked away from its commitments under the Act.
President Putin’s decision to attack Ukraine is a terrible strategic mistake, for which Russia will pay a severe price, both economically and politically, for years to come. Massive and unprecedented sanctions have already been imposed on Russia. NATO will continue to coordinate closely with relevant stakeholders and other international organisations including the EU. At the invitation of the Secretary General, we were joined today by Finland, Sweden and the European Union.
Our commitment to Article 5 of the Washington Treaty is iron-clad. We stand united to protect and defend all Allies. Freedom will always win over oppression.

Derniers articles