Vetem vitin e kalauar (2021) Zvcira per kosovaret ka lëshuar rreth 15 mijë viza -C-. Por edhe mijera tjere kane fituar pasaporten zvicerane, cka mbi 90 përqind e vizave ishin për bashkim familjar. thuhet nga burimet zyratre te Bernës.

Ambasadori Thomas Kolly: Zvicra, për Kosovën dhuroi mbi 500 milionë CHF për integrime evropiane dhe zhvllim të vendit

Duke pas parasysh të dhënat e lartcekura vlen të ceket se çdo ditë e më shumë Zvicra po bëhet vend i dëshiruar për të jetuar nga shumë banorë të shteteve të ndryshme, e padyshim se këtu nuk mungojnë as qytetarët e Kosovës.

Zvicra si një shtet i fuqishëm ekonomikisht vazhdon të mbetet një nga rrugët e shpresës për shumë kosovarë. Kete e deshmon edhe amabsadori zviceran ne intevristen e fundit dhene gazetes zvcerane ne shqip Le Canton27.ch.

Sipas ambsadorit Thomas Kolly “rreth 200,000 njerëz me origjinë kosovare jetojnë në Zvicër dhe kontribuojnë në mënyrë aktive në ekonomi, kulturë dhe politikë në vendin tonë. Zvicra sot eshte investitori i dytë më i madh në Kosovë – me më shumë se 480 milionë euro. Zvicra ka ofruar ndihmë thelbësore për Kosovën që nga viti 1998. Ajo deri më tani ka ofruar më shumë se 500 milionë CHF për Kosovën dhe mbetet partneri i tretë bilateral i zhvillimit të Kosovës. »

« Ne jemi të bindur se ndihma zvicerane në mënyrë efektive mbështetë ambiciet e Kosovës për të vazhduar në rrugëtimin drejt integrimit evropian dhe kontribuon në përmirësimin e jetës së qytetarëve kosovarë..”, ka then ne fun d z.Kolly.