26.2 C
Berne
jeudi 18/07/2024

Interpol del me nje deklaratë te Vienës, pas kater dite pune në Asamblene e Pergjithshme

Pas kater dite pune (28 nentor-1 dhjetor) te Asamblese se Pergjithshme te 91-te ne Viene te Interpol-it, ku po merr pjese edhe vendi yne Shqiperia (perfaqesuar nga Pellumb Seferi dhe Idajet Faskaj)  kjo organizate nderkombetare policire sit ka dalur me nje deklarate te Vienes, me pese pika prioritare te veprimtarise se Interpol-it nenshkruar nga  presidenti dhe sekretari i pergjithshem i Interpol-it, njofton drejtoersefrejti nga AP e Interpol-it ne Viene Nefail Maliqi, redaktor i gazetes zvicerane ne shqip Le Canton27.ch

Deklersten e Vienes nga Interpol po e jalim ne teresi me poshte:


Deklarata
e VjenësSfidimi i rritjes krimit organizuartransnacional

Për shumë se 100 vjet, INTERPOLi ka ndihmuar vendet e tij anëtare kapin disa nga kriminelët rrezikshëm botë, duke bashkuar forcat ligjzbatuese mbarë globin për ndarëinformacionet, operacionet dhe praktikat mira. Nëpërmjet19 bazave tona dhënave, programeve, operacioneve dhepartneritetit tonë me shtetet anëtare, bota është një vend dukshëm i sigurt falë punës INTERPOL-it.

Megjithatë, krimi i organizuar transnacional është rritur dheështë bërë i sofistikuar, i nxitur nga përparimet teknologji, nga evolucioni i aktivitetit kriminal dhe nga rritja e lidhjevemidis grupeve kriminale. Krerët e polici dhe oficerët e vijës parë kanë qartësuar sesi krimi transnacional, transkontinentaldhe krimi gjithnjë e i lidhur rrjet e ka bërë punën e tyre shumë vështirë dhe rrezikshme.

Komuniteti global ligjzbatues duhet jetë i bashkuar dhe ndërmarrë veprime vendimtare. Nëpërmjet një deklarate re – Deklaratës Vjenës lëshuar emër oficerëve policisëkudo, INTERPOL-i po përcakton një qasje re për luftuarplagën e krimit organizuar.

Deklarata e Vjenës përcakton pesë veprimet tona prioritare:

1. Goditja e krimit organizuar transnacional duhet bëhet një prioritet global i sigurisë kombëtare

Grupet e krimit organizuar, punojnë përtej kufijve, pominojnë shoqëritë, komunitetet dhe ekonomitë. Zbatimi i ligjit shumë vende nuk mund ta përballojë këtë pasi kriminelëtblejnë ndikimin politik, kryejnë sulme kibernetike ngakontinente ndryshme ose veprojnë mënyrë transnacionale. Kjo epidemi e krimit transnacional duhet trajtohet nivelin lartë qeveritar si një prioritet global. Bota duhet punojë bashku për zgjidhur këtë krizë sigurie.

2. Ndërtimi i bashkëpunimit gjerë për luftuaraktivitetin kriminal

Vendet nuk mund mbështeten vetëm shkëmbimedypalëshe apo rajonale. Shkëmbimi i informacionit përtejkufijve është thelbësor dhe duhet je normë, jo përjashtim, nëse dëshirojmë mposhtim rritjen e konsiderueshme krimit organizuar.

3. Rritja e ndarjes informacionit

Vendimmarrësit përgjegjës për policinë, drejtësinë dhe sigurinëkombëtare duhet harmonizojnë përpjekjet ndërtimin e njëpërgjigjeje globale duke hequr pengesat për shkëmbimin madh informacionit.

4. Fuqizimi i policisë vijës parë

Çdo oficer policie është një hallkë zinxhirin mbronkomunitetet e tij si dhe botën. Çdo oficer policie, duke përfshirëata vijën e parë dhe ata sigurojnë kufijtë tanë, duhet kenë akses informacionin i nevojitet nga bazat e dhënave globale për penguar aktivitetin kriminal dhe për ofruar mbështetje mirë teknologjike, trajnime dheinformacione për goditjen e krimit global.

5. Investime mëdha inovacion dhe teknologji

Investimet globale teknologji dhe inovacion në organetligjzbatuese po tejkalohen nga kriminelët. Nevojitet një rritje e konsiderueshme e investimeve kërkimin, zhvillimin dhendërtimin e kapaciteteve për siguruar policia mbarëbotën ketë mjetet për mposhtur krimin e organizuartransnacional.

Ndodhemi një pikë kyçe. Duhet ndërmerren veprime tani.

Derniers articles