18.2 C
Berne
samedi 20/07/2024

Zvicra dhe Shqipëria: forcimi i besimit të shoqërisë tek institucionet politike

Nga vizita e fundt e Kryetares së Këshillit Kombëtar, znj. Christa Markwalder (PLR/BE) ne Tiranë

Bernë, 28 Nnetor -Drejtoria për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) ka krijuar një partneritet të rëndësishëm me OSBE-në për të zbatuar një projekt në Shqipëri, njofton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch nga burimet e Minmsitrise se Puneve te Jashtme te Zvcrës (DFAE) ner Bernë.

Larg Vjenës, ku ka selinë e saj, OSBE-ja vazhdon misionet e saj në terren praktikisht pa kufizime. Në Evropën Juglindore, Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore, veprimet në terren të OSBE-së ndihmojnë shtetet pjesëmarrëse të promovojnë paqen dhe demokracinë dhe të forcojnë të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit.

Drejtoria për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) ka krijuar një partneritet të rëndësishëm me OSBE-në për të zbatuar një projekt në Shqipëri. Kjo është për të ndihmuar parlamentin shqiptar të punojë në mënyrë më efikase dhe të përmirësojë proceset legjislative në lidhje me ligjbërjen dhe mbikëqyrjen e degës ekzekutive.

Mbështetja e ofruar synon t’i mundësojë Kuvendit të Shqipërisë të punojë me një sistem funksional dhe të integruar të legjislacionit elektronik, i cili përmirëson aksesin në ligje dhe vendime parlamentare, duke kontribuar kështu në forcimin e transparencës dhe integritetit të procesit legjislativ.

Ky projekt forcon besimin e shoqërisë në institucionet e saj dhe rrjedhimisht demokracinë në nivel kombëtar. Ai më tej mbështet Shqipërinë në avancimin e reformës dhe proceseve zgjedhore në përputhje me rekomandimet e Zyrës së OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) në mënyrë që zgjedhjet të mund të zhvillohen në mënyrë efektive dhe efikase.

Fushatat e synuara informuese dhe sensibilizuese bëjnë të mundur edhe përmirësimin e pjesëmarrjes së shoqërisë shqiptare në proceset politike. Kështu, qytetarët inkurajohen të formojnë opinionet e tyre, gjë që përbën themelin e çdo demokracie funksionale dhe gjithëpërfshirëse. Projekti do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme.

Zvicra qe nga 2019 e angzahuar ne Shqiperi me projektet për të mbështetur administratën parlamentare

Shërbimet Parlamentare (PS) i japin mbështetje Kuvendit të Republikës së Shqipërisë që prej vitit 2019, nga njëra anë, në fushën e edukimit qytetar dhe ndërgjegjësimit publik – e cila u përfundua me sukses në vitin 2020 – dhe nga ana tjetër, në zona e kontrollit parlamentar. SDC drejton një projekt për periudhën 2018-2022, të titulluar Mbështetje për Parlamentin dhe Edukimin Qytetar (PACEP), i cili synon të forcojë kapacitetet e administratës parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë dhe ta mbështesë atë në funksionet e saj legjislative, përfaqësuese dhe kontrolluese. . Fuqizimi i qytetarëve dhe përfshirja e tyre në jetën politike janë gjithashtu ndër synimet e projektit. Për zbatimin e këtij projekti, SDC po punon me dy organizata partnere të pranishme në Shqipëri: Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe Institutin Kombëtar Demokratik (NDI).

Derniers articles