20.4 C
Berne
jeudi 13/06/2024

Zvicra zbaton përjashtimin humanitar nga regjimet e sanksioneve të OKB-së

Bernë, 26 prill (Nefail Maliqi) – Më 9 dhjetor 2022, Këshilli i Sigurimit i OKB-së miratoi rezolutën 2664 (2022), duke vendosur kështu një përjashtim të përhershëm dhe të standardizuar humanitar nga sanksionet e synuara financiare që dekretoi. Ky vendim është një hap i madh përpara për sektorin humanitar Me kete rast Zvicra zbaton përjashtimin humanitar nga regjimet e sanksioneve të OKB-së, njofton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch

Më 26 prill 2023, Këshilli Federal miratoi një urdhëresë që synon zbatimin e përjashtimit humanitar të vendosur me rezolutën 2664 (2022) të Këshillit të Sigurimit. Ky përjashtim nga zbatimi i sanksioneve financiare të synuara zbatohet për të gjitha regjimet e sanksioneve të OKB-së. (La Suisse met en œuvre l’exemption humanitaire aux régimes de sanctions de l’ONU) Në të njëjtën kohë, Këshilli Federal merr përsipër përjashtimin humanitar në lidhje me Afganistanin, të parashikuar në rezolutën 2615 (2021). Modifikimi i urdhëresave në fjalë hyn në fuqi më 1 qershor 2023.

Më 9 dhjetor 2022, Këshilli i Sigurimit i OKB-së miratoi rezolutën 2664 (2022), duke vendosur kështu një përjashtim të përhershëm dhe të standardizuar humanitar nga sanksionet e synuara financiare që dekretoi. (Schweiz setzt humanitäre Ausnahme bei UNO-Sanktionen um)  Ky vendim është një hap i madh përpara për sektorin humanitar. Ai ndihmon në forcimin e sigurisë ligjore të organizatave humanitare dhe ofruesve të shërbimeve tregtare të përfshirë në dhënien e ndihmës në kontekste që i nënshtrohen sanksioneve të OKB-së. Me vendimin e tij, Këshilli Federal modifikon trembëdhjetë nga urdhëresat e tij për krijimin e regjimeve të sanksioneve të OKB-së, në mënyrë që të integrojë përjashtimin humanitar të parashikuar në rezolutën 2264 (2022). Ai gjithashtu zbaton rezolutën 2615 (2021) të Këshillit të Sigurimit, e cila ofron një përjashtim të ngjashëm humanitar të krijuar posaçërisht për t’iu përgjigjur krizës humanitare në Afganistan.

Disa kategori të aktorëve humanitar tani mund të krijojnë marrëdhënie biznesi me persona ose kompani të sanksionuara, të bëjnë pagesa në favor të tyre ose t’u transferojnë mallra, kur kjo rezulton e nevojshme për dërgimin e ndihmave humanitare ose aktivitete të tjera që synojnë plotësimin e nevojave themelore njerëzore. Kjo vlen edhe për të gjithë aktorët humanitarë që operojnë në Afganistan kur përballen me nevojën për të krijuar marrëdhënie biznesi me persona ose subjekte të listuara nën regjimin e sanksioneve kundër talebanëve, ose për të kryer transferime në favor të tyre. Ofruesit e shërbimeve tregtare tani mund t’u ofrojnë aktorëve të autorizuar humanitarë çdo lloj shërbimi dhe mallrash të nevojshme për të kryer aktivitetet e mbuluara nga përjashtimet e reja. Megjithatë, dispozitat ligjore të zbatueshme për eksportin, shitjen ose ndërmjetësimin e mallrave dhe shërbimeve janë të rezervuara.

Këshilli Federal rikujton më tej se rezolutat 2664 (2022) dhe 2615 (2021) të Këshillit të Sigurimit u kërkojnë organizatave dhe subjekteve që do të përdorin këto përjashtime të bëjnë përpjekje të arsyeshme për të siguruar që përfitimet e ndaluara nga sanksionet që mund të rrjedhin nga persona të caktuar ose subjektet, qoftë si rezultat i ofrimit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të ndihmës apo devijimit, minimizohen, duke përfshirë forcimin e menaxhimit të rrezikut dhe strategjive dhe proceseve të kujdesit të duhur. Ai gjithashtu thekson se dy rezolutat parashikojnë mekanizma monitorues për zbulimin e çdo keqpërdorimi të mundshëm të përjashtimeve.

Derniers articles