18 C
Berne
dimanche 26/05/2024

Nenshkruhet marrëveshje e re mes Bernës dhe Prishtinës. Zvicra ndihmon studentët kosovarë me 160.000 CHF

Nga ardhja e Albin Kurtit ne krye te Qeverise se Kosovës, Zvicra ka nenshkruar nje sër marrëveshjes jo vetëm per studentet, por edhe ne sfera tjera ne favrot te permisimit te jetes dhe integrimeve

Bernë, 22 tetor -Javen qe shkoi është nënshkruar marrëveshja mes Zvicrës dhe Kosovës per nje kontribut prej 160.000 CHF dedikuar studentëve kosovarë të cilëve ju mundëson përfitojnë njohuri dhe përvoja zvicerane, njofton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch.

Zvicra edhe një herë ka shprehur përkushtim për mbrojtjen e mjedisit dhe zbutjen e ndikimit të ndryshimeve klimatike në Kosovë.. Si pjesë e këtij angazhimi, Zvicra po mbështet hartimin e një programi të ri studimi të nivelit master në fushën e menaxhimit të burimeve ujore.

Rektori i Universitetit të Prishtinës Naser Sahiti dhe Konsulenca e Skatit nga St. Gallen, Zvicër, nënshkruan marrëveshje fillestare 150.000 eurosh, e cila do t’u mundësojë studentëve kosovarë të përfitojnë njohuri dhe përvojë zvicerane.

Zvicra sot është investitori i dytë më i madh në Kosovë – me më shumë se 500 milionë CHF

Zvicra ka ofruar ndihmë thelbësore për Kosovën që nga viti 1998. Ajo deri më tani ka ofruar më shumë se 500 milionë CHF për Kosovën dhe mbetet partneri i tretë bilateral i zhvillimit të Kosovës.

« Ne jemi të bindur se ndihma zvicerane në mënyrë efektive mbështetë ambiciet e Kosovës për të vazhduar në rrugëtimin drejt integrimit evropian dhe kontribuon në përmirësimin e jetës së qytetarëve e Kosovës”, ka deklaruar ambasadori zviceran ne Kosovë z. Thomas Kolly në nje intervistë për gazetën zvicerane në shqip Le Canton27.ch

Në konferencën e sotme me temë “Ndikimi i dialogut me Serbinë në politikën e jashtme të Kosovës” organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës/Transparency International Kosova dhe mbështetur nga Zvicra si pjesë e angazhimit të saj për të mbështetur vazhdimin e një dialogu gjithëpërfshirës të lehtësuar nga BE-ja, ambasadorja e Zvicra në Kosovë Thomas Kolly kujtoi se Zvicra ishte një nga njohësit e parë të pavarësisë së Kosovës dhe se ajo mbështet përpjekjet e Kosovës për të konsoliduar më tej sovranitetin e saj dhe për të mbështetur sundimin e ligjit në mbarë Kosovën në përputhje me parimet e dakorduara.

Switzerland signed an initial 160’000 CHF agreement which will enable Kosovo students

Last week, an agreement was signed between Switzerland and Kosovo for a contribution of CHF 160,000 dedicated to Kosovar students, which enables them to benefit from Swiss knowledge and experience, announces the Swiss newspaper in Albanian Le Canton 27.ch

Since the arrival of Albin Kurti at the head of the Government of Kosovo, Switzerland has signed a series of agreements not only for students, but also in other areas in favor of improving life and integration.

Switzerland is committed to protecting the environment and to mitigating the impact of climate change in Kosovo. As part of this commitment, Switzerland is supporting the design of a new master-level study programme in the area of water resources management. Yesterday, the Rector of the University of Pristina and Skat Consulting from St. Gallen, Switzerland signed an initial 160’000 CHF agreement which will enable Kosovo students to benefit from Swiss knowledge and experience in this area.

Switzerland today is the second largest investor in Kosovo – with more than 480 million euros

Switzerland has provided substantial assistance to Kosovo since 1998. It has so far provided more than CHF 500 million to Kosovo and remains Kosovo’s third bilateral development partner.

« We are convinced that Swiss assistance effectively supports Kosovo’s ambitions to continue on the path to European integration and contributes to improving the lives of Kosovo’s citizens, » said Swiss Ambassador to Kosovo Thomas Kolly in an interview with the newspaper Swiss in Albanian Le Canton27.ch

At today’s conference on «the impact of dialogue with Serbia on Kosovo’s foreign policy” organized by Kosova Democratic Institute / Transparency International Kosova and supported by Switzerland as part of its commitment to support the continuation of an inclusive dialogue facilitated by the EU, the Ambassador of Switzerland to Kosovo Thomas Kolly recalled that Switzerland was one of the first recognizers of Kosovo’s independence and that it supports Kosovo’s endeavor to further consolidate its sovereignty and uphold the rule of law throughout Kosovo in line with agreed principles.Peut être une image de 1 personne et position debout

Derniers articles