13 C
Berne
dimanche 23/06/2024

HG, Strategjia jonë 2023-2027 ka filluar në zemër të Gjenevës: një angazhim i përditshëm

Strategjia jonë 2023-2027 është nisur! Do të jetë referenca jonë në kuadrin e punës sonë të përditshme në shërbim të njerëzve që mbështesim

Gjenevë, 11 janar (Nefail MALIQI) -Është një vazhdimësi e strategjisë së mëparshme, duke marrë parasysh vlerësimet e bëra. Ai gjithashtu është pasuruar nga shumë shkëmbime si brenda ashtu edhe me partnerë të rrjetit, njofton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch duke ju referuar burimeve te HG ne Gjenevë.

Ne kemi identifikuar 4 çështje prioritare:

Mbështetni njerëzit në situata të pasigurta sa më afër nevojave të tyre
Rrjetëzimi dhe partneriteti
Ndërtimi me bashkëpunëtorët tanë
Veproni në mënyrë efikase dhe të përgjegjshme

Imperativat e zhvillimit të qëndrueshëm, të disponueshme nga globale në ato lokale, kushtëzojnë këto 4 sfida. Sepse është duke vepruar secili në të gjitha nivelet që ne do të kontribuojmë në krijimin e një të nesërme të jetueshme për brezat e ardhshëm.

Çdo çështje shoqërohet me një ambicie që artikulohet në objektiva të ndryshëm të cilëve u janë bashkangjitur disa veprime. Një plan zbatimi do të vijë si shtesë, i cili do të na lejojë që rregullisht të analizojmë progresin e bërë.

Strategjia institucionale 2023 – 2027

Hg në zemër të Gjenevës: një angazhim i përditshëm

1. Mbështetni njerëzit në situata të pasigurta sa më afër që të jetë e mundur
nevojave

Ambicia jonë
Sa më gjatë që njerëzit në vështirësi vonojnë të aplikojnë për ndihmë sociale, aq më i gjatë dhe më kompleks do të jetë kujdesi i tyre.

Në një logjikë parandaluese, Hg ofron informacion të synuar në mënyrë që njerëzit në vështirësi të gjejnë shpejt ndihmën e duhur. Njerëzit e ndjekur nga Hg janë aktorë në udhëtimin e tyre. Ata përfitojnë nga integrimi i qëndrueshëm dhe perspektivat e integrimit falë mbështetjes që i përshtatet nevojave të tyre në ndryshim dhe promovon shfaqjen e
fuqia e tyre për të vepruar. Gjatë gjithë rrugëtimit të tyre, ata marrin shërbime të personalizuara bazuar në një vlerësim individual të kryer me profesionalizëm, besim dhe dashamirësi.

Kujdesi që u ofrohet plotëson nevojat e tyre sa më afër që të jetë e mundur, nëpërmjet aksesit të lehtë dhe ndërveprimeve me profesionistë nga fusha të ndryshme të Hg dhe rrjetit.

Ndër nevojat bazë, duhet të garantohet strehimi i përshtatshëm. Është parakusht për një integrim të qëndrueshëm social dhe profesional.

Golat

1. Parandaloni përjashtimin social dhe mospërdorimin e përfitimeve të ndihmës sociale duke ofruar informacion lehtësisht të aksesueshëm dhe duke u mundësuar njerëzve në vështirësi të gjejnë mbështetjen e duhur:

– Linjat telefonike të informacionit të jashtëm social janë ngritur në bashkëpunim me aktorët publikë dhe privatë të interesuar.
– Një faqe interneti plotëson linjat telefonike të informacionit social.
– Organizohen aktivitete (workshope, trajnime, linja telefonike, etj.) për të përsosur përfshirjen dixhitale të përfituesve.

2. Siguroni mbështetje që synon integrimin social dhe profesional të personave që monitorohen:

– Një diagnozë sociale dhe një plan mbështetës i përshtatur janë krijuar për çdo person. Ato janë të bashkëndërtuara me secilin prej tyre dhe partnerët (profesionistë të brendshëm dhe të jashtëm).
– Inkurajohet pjesëmarrja në jetën lokale dhe krijimi i lidhjeve (ngjarje, punëtori, krijimi i shoqatave, aksione vullnetare, etj.).
– Intensifikohet integrimi profesional i personave të mbështetur.

3. Mbështetni personat me asistencë sociale në gjetjen e banesave që plotësojnë nevojat e tyre dhe veproni për t’i mbajtur ato atje:

– Profesionistët (të brendshëm dhe të jashtëm) sjellin ekspertizën e tyre tek njerëzit e interesuar nga a problemi i strehimit.
– Apartamentet stafetë u vihen në dispozicion personave të asistuar që nuk kanë strehim dhe atyre u ofrohet mbështetje sociale e synuar.
– Strategjia synon parandalimin e humbjes së banesave si dhe partneritetin me aktorët e pasurive të paluajtshme (menaxhimi, bashkitë, kooperativat etj.) forcohen.

Strategjia institucionale 2023 – 2027 Hg në zemër të Gjenevës: një angazhim i përditshëm

2. Rrjeti dhe partneri

Ambicia jonë
Hg punon ngushtë me të gjithë partnerët e saj për të ofruar një përgjigje të shpejtë dhe të përshtatshme për njerëzit që shoqëron.

Hg njihet nga partnerët e saj si një aktor qendror dhe një lehtësues i rrjetit social të Gjenevës, i cili demonstron proaktivitet dhe hapje.
Ndikimi i secilit bashkëpunëtor në favor të personave të ndjekur është shumëfishuar sepse ai ose ajo është pjesë përbërëse e rrjetit (social dhe jo). Nëpërmjet partneriteteve pasurohet nocioni i integrimit social dhe profesional.

1. Punoni në komplementaritet me rrjetet e ndryshme për të maksimizuar ndikimin e veprimeve të Hg:
– Hg është lehtësisht i arritshëm dhe i përgjegjshëm / HG  Nefai Maliqi

Derniers articles