19.9 C
Berne
lundi 20/05/2024

Sipas Interpol-it, Shqipëria vendi me i kriminalizuar ne Evropë, kërkohen 150 persona. Pastaj vjen Serbia (49), Kosova (0) asnjë…

Lion /Interpol  19 dhjetor –nterpoli sot kërkon 150 persona nga Shqiperia, vend ky i cli zend vendin e pare ne evropë per nga numi i krimineleve te kërkuar. Pastaj vjen Serbia (49), Kosova (0) asnjë…Historike, faqja e Kosovës në Interpol e bardhë, nuk kërkohet asnjë person! Kjo padyshim eshte suksese dhe merite e Policise dhe qeverise se Kosovës. Nese vazhdon keshtu Kosova, lirisht ,und te apolokoij Kosova për anterism ne Interopl, qe Asamblea Gjenerale e ardhshme do te bahet ne Viene te Austrisë, kane trhen zyrtaret e Interpol-it gazeten zvicerane ne shqip Le Canton27.ch
Individët kërkohen nga vendi anëtar kërkues, ose gjykata ndërkombëtare. Vendet anëtare zbatojnë ligjet e tyre për të vendosur nëse do të arrestojnë një person.
Një Njoftim i Kuq është një kërkesë për zbatimin e ligjit në mbarë botën për të gjetur dhe arrestuar përkohësisht një person në pritje të ekstradimit, dorëzimit ose veprimeve të ngjashme ligjore. Një njoftim i kuq nuk është një urdhër arresti ndërkombëtar.
Shumica e Njoftimeve të Kuqe janë të kufizuara vetëm për përdorimin e zbatimit të ligjit.
Ekstraktet e Njoftimeve të Kuqe publikohen me kërkesë të vendit anëtar në fjalë dhe ku mund të nevojitet ndihma e publikut për të gjetur një individ ose nëse individi mund të përbëjë një kërcënim për sigurinë publike.
Numri i përgjithshëm i njoftimeve publike të verdha në qarkullim: 8896
Numri i përgjithshëm i njoftimeve të kuqe publike në qarkullim: 7093
Shqiperia: 150
Bosna: 117
Serbia: 49
Slovenia: 29
Kroacia : 36
Greqia: 18
Mali i Zi: 5
Kosova: 0

Policia nderkombëtare posedon edhe nje liste tjeter sekrete, qe njihet si liste kuqe (Red Notices) ku numer i konsiderueshme i shqiptareve (Sqhipeeia dhe Kosova) bejne pjese ne këte listë, ne mesin e tyre edhe disa politikaj te dyshuar për korrupcion dhe krime. Interpoli sot ka 19 baza ku per cdo dite bënë nga 9 milionë kerkime, hetime, njofton gazeta zvicerane Le Canton27.ch duke ju referuar burimeve të Intepol-it me seli ne Lion.

Ju njohim pak me punën dhe si funksionon Interpol-it në luftën kundër krimit të organizuar: Njoftimet e Interpol-it të koduara me ngjyra u mundësojnë vendeve të ndajnë sinjalizime dhe kërkesa për informacion në mbarë botën.

Llojet e njoftimit
Njoftim i kuq: Për të kërkuar vendndodhjen dhe arrestimin e personave të kërkuar për ndjekje penale ose për të vuajtur dënimin.

Njoftim i verdhë: Për të ndihmuar në gjetjen e personave të zhdukur, shpesh të mitur, ose për të ndihmuar në identifikimin e personave që nuk janë në gjendje të identifikojnë veten.
Njoftim blu: Për të mbledhur informacion shtesë në lidhje me identitetin, vendndodhjen ose aktivitetet e një personi në lidhje me një krim.

Njoftim i zi: Për të kërkuar informacion për trupa të paidentifikuar
Njoftim jeshil: Për të dhënë paralajmërim për aktivitetet kriminale të një personi, ku personi konsiderohet të jetë një kërcënim i mundshëm për sigurinë publike.
Njoftim portokalli: Për të paralajmëruar për një ngjarje, një person, një objekt ose një proces që përfaqëson një kërcënim serioz dhe të afërt për sigurinë publike.
Njoftim i purpurt: Për të kërkuar ose dhënë informacion mbi modus operandi, objektet, pajisjet dhe metodat e fshehjes të përdorura nga kriminelët.

Dhe njoftimi i OKB-së INTERPOL–Njoftim i posaçëm i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara: Lëshuar për grupe dhe individë që janë objektiva të Komiteteve të Sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

Sipas gazetes zvicerane Le Canton27.ch njoftimet e INTERPOL-it janë kërkesa ndërkombëtare për bashkëpunim ose sinjalizime që lejojnë policinë në vendet anëtare të ndajë informacione kritike të lidhura me krimin. Njoftimet publikohen nga Sekretariati i Përgjithshëm me kërkesë të Byrosë Qendrore Kombëtare dhe vihen në dispozicion të të gjitha vendeve tona anëtare. Njoftimet mund të përdoren gjithashtu nga Kombet e Bashkuara, Tribunalet Penale Ndërkombëtare dhe Gjykata Penale Ndërkombëtare për të kërkuar personat e kërkuar për kryerjen e krimeve brenda juridiksionit të tyre, veçanërisht gjenocidin, krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit.

Shumica e njoftimeve janë vetëm për përdorim policor dhe nuk janë të disponueshme për publikun. Megjithatë, në disa raste, për shembull për të paralajmëruar publikun, ose për të kërkuar ndihmë nga publiku, një ekstrakt i Njoftimit mund të publikohet në këtë faqe. Njoftimet speciale të Kombeve të Bashkuara janë publike.

Njoftimet duhet të plotësojnë kriteret ligjore. Interpoli per cdo dite bene nga 9 milionë kerkime, hetime..

Një Njoftim publikohet vetëm nëse është në përputhje me Kushtetutën e INTERPOL-it dhe plotëson të gjitha kushtet për përpunimin e informacionit siç përcaktohet nga Rregullat tona për Përpunimin e të Dhënave. Kjo siguron ligjshmërinë dhe cilësinë e informacionit, si dhe mbrojtjen e të dhënave personale.

Për shembull, një Njoftim nuk do të publikohet nëse shkel nenin 3 të Kushtetutës së INTERPOL-it, i cili e ndalon Organizatën të ndërmarrë çdo ndërhyrje ose veprimtari të karakterit politik, ushtarak, fetar ose racor.

Baza ligjore për një Njoftim të Kuq është një urdhër arresti ose një urdhër gjykate i lëshuar nga autoritetet gjyqësore në vendin në fjalë. Shumë nga vendet tona anëtare e konsiderojnë një Njoftim të Kuq si një kërkesë të vlefshme për arrestim të përkohshëm.
Çdo individ që i nënshtrohet një Njoftimi të INTERPOL-it duhet të konsiderohet i pafajshëm derisa të provohet fajësia.

Difuzionet – më pak formale
Vendet anëtare mund të kërkojnë gjithashtu bashkëpunim nga njëri-tjetri përmes një mekanizmi tjetër alarmi të njohur si ‘difuzion’. Ky është më pak formal se një njoftim dhe qarkullohet drejtpërdrejt nga një NCB në të gjitha ose disa nga vendet tona anëtare. Difuzionet duhet gjithashtu të jenë në përputhje me Kushtetutën e INTERPOL-it dhe Rregullat për Përpunimin e të Dhënave.

Njoftimet e kuqe për personat e kërkuar
Njoftimet e kuqe lëshohen për të arratisurit në kërkim ose për ndjekje penale ose për të vuajtur dënimin. Një Njoftim i Kuq është një kërkesë për zbatimin e ligjit në mbarë botën për të gjetur dhe arrestuar përkohësisht një person në pritje të ekstradimit, dorëzimit ose veprimeve të ngjashme ligjore.

Njoftimet e verdha për personat e zhdukur
Njoftimet e verdha lëshohen për të ndihmuar në gjetjen e personave të zhdukur, shpesh të mitur, ose për të ndihmuar në identifikimin e personave që nuk janë në gjendje të identifikojnë veten.Aucune description disponible.

Derniers articles