22.3 C
Berne
dimanche 1/10/2023

Gjeneva mbështet integrimin e të huajve

Gjenevë, 25 mars (Nefail Maliqi) -Nxitja e kohezionit shoqëror dhe integrimi i të huajve, bazuar në vlerat e Gjenevës dhe kushtetutave federale, këto janë objektivat e Byrosë për Integrimin e të Huajve (BIE). Regjistrimi për Programin e Integrimit Plus (PAI +) është i hapur deri më 31 Mars, njofton gazeta zvicerane ne shqip Le Canton27.ch, duke ju referuar birimeve të Departamenti i Kohezionit Social (DCS)

Ai koordinon veprimin publik në këtë fushë, zhvillon dhe financon veprimet dhe projektet e integrimit me partnerë shoqërorë dhe institucionalë, rrit ndërgjegjësimin, informon dhe udhëzon popullatën për të gjitha çështjet në lidhje me migracionin, siguron mundësi të barabarta, Lufton diskriminimin dhe inkurajon përpjekjet e përbashkëta të shoqatave , Shteti dhe komunat. I gjithë veprimi i tij përcaktohet në Programin e Integrimit Kantonal.

Regjistrimi për Programin e Integrimit Plus (PAI +) është i hapur deri më 31 Mars

Para-praktikimi i Integrimit (PAI) është një projekt pilot i nisur në 2018 nga Konfederata. Ai synon të përmirësojë në mënyrë të qëndrueshme integrimin profesional të njerëzve me një sfond migrimi, të moshës 18 deri 35 vjeç, përmes një kursi trainimi dy-mujor, i cili përgatitet për hyrjen në trajnim profesional, ose për integrim në tregun e punës. Nga fillimi i vitit shkollor 2021, programi i integrimit të para-mësimit (PAI) bëhet Integrimi para-praktikues (Plus).
Përfituesit e këtij programi, të moshës ndërmjet 18 dhe 35 vjeç, zgjidhen në bazë të motivimit të tyre, nivelit të arsimimit, projektit të tyre profesional dhe, nëse aplikohet, përvojës së tyre profesionale.

Nëse dëshironi të bëheni një kompani trajnimi dhe dëshironi të dini më shumë rreth këtij programi, ne ju ftojmë të shikoni këtë video të shkurtër e cila u jep zë punëdhënësve (COOP dhe EMS La Champagne).

Të gjitha informacionet e dobishme, si dhe kriteret e hyrjes për hyrjen në këtë program janë në dispozicion në faqen e dedikuar në faqen e internetit të Cité des Métiers.PAI

Genève soutient l’intégration des étrangers

Genève 25 mars (Nefail Maliqi) -Favoriser la cohésion sociale et l’intégration des personnes étrangères, sur la base des valeurs des constitutions genevoise et fédérale, tels sont les objectifs du bureau de l’intégration des étrangers (BIE). Les inscriptions pour le Programme d’intégration Plus (PAI+) sont ouvertes jusqu’au 31 mars, rapporté par le journal suisse en albanais Le Canton27.ch, faisant référence aux filles du Département de la cohésion sociale (DCS)

Favoriser la cohésion sociale et l’intégration des personnes étrangères, sur la base des valeurs des constitutions genevoise et fédérale, tels sont les objectifs du bureau de l’intégration des étrangers (BIE). Il coordonne l’action publique dans ce domaine, développe et finance des actions et des projets d’intégration avec les partenaires associatifs et institutionnels, sensibilise, informe et oriente la population sur toutes les questions relatives aux migrations, veille à l’égalité des chances, combat les discriminations et encourage les efforts communs des associations, de l’Etat et des communes. L’ensemble de son action est défini dans le Programme d’intégration cantonal.

Les inscriptions pour le Programme d’intégration Plus (PAI+) sont ouvertes jusqu’au 31 mars

Le Préapprentissage d’intégration (PAI) est un projet pilote lancé en 2018 par la Confédération. Il a pour but d’améliorer durablement l’intégration professionnelle des personnes issues de la migration, âgées de 18 à 35 ans, par le biais d’une formation duale de 10 mois qui prépare à une entrée en formation professionnelle, ou à une intégration sur le marché de l’emploi. Dès la rentrée 2021, le programme Préapprentissage d’intégration (PAI) devient le Préapprentissage d’intégration Plus (PAI+).
Les bénéficiaires de ce programme, âgé-e-s de 18 à 35 ans, sont sélectionné-e-s en fonction de leur motivation, de leur niveau scolaire, de leur projet professionnel, et le cas échéant de leur expérience professionnelle.

Si vous souhaitez devenir entreprise formatrice et que vous voulez en savoir plus sur ce programme, nous vous invitons à visionner cette courte vidéo qui donne la parole à des employeurs (COOP et l’EMS La Champagne).

Toutes les informations utiles ainsi que les critères d’entrée pour intégrer ce programme sont disponibles sur la page dédiée sur le site de la Cité des métiers.

Derniers articles

Nese nuk na besoni neve…Atëherë lexoni dhe besoni mediave boterore. Ja se çfarë shkruan gazeta gjermane per Edi Ramen..

Berne, 1 tetor /Frankfurter Allgemeiner Zeitung: Edi Rama është padyshim kryeministri më i mirë që ka pasë Serbia që prej kohës së Nikolla Pashiq! FAZ:...

Mediat zvicerane: Vazhdon terrori nga manastiret serbe, dje ne Kosovë, sot ne Serbi…Një krijesë misterioze me hiram të zi në një manastir, që...

Berne, 1 tetor -Nje video  me rrjete sociale ka tmerrusr qytetaret ne Serbi, ku verejet nje krijese misterioze po shkaktob frikë dhe terror në Serbi,...

Kisha te Manastiri serbe ne Banjska dikur ishte xhami. Ja cili hoxhë shërbente aty!

Banjska në Zveçan, aty ku krimi serb vrau një polic kosovar e tentoi të destabilizonte veriun, paska qenë dikur një fshat tipik shqiptar, e...

Mergimtaret ne Zvicer bënë homazhe për nder të heroit te sovranitetit, policit Afrim Bunjakut

Berne 30 shtator -Dje dhe sot edhe ne Zvicer gati ne gjitha kantonet dhe qendrat  ku veprojne institucionet e Republikes se Kosoves mergimtaret tane...

Ne diten e stome 30 shtator 1912 nisi mobilizimi për luftën e parë ballkanike. Serbia kishte okupuar tokat shqiptare, Kosoven dhe Maqedonine

Luftërat Ballkanike janë emri i dy luftërave ndërmjet shteteve ballkanike në vitet 1912 dhe 1913. Luftërat u motivuan nga dëshira e shteteve ballkanike për...